ctverce jako logo

Pasportizace

Balkon

V současné době vzniká velké množství nových staveb a probíhá velké množství rekonstrukcí a modernizací stávajíchích staveb, případně zajištění staveb nebo stavebních jam. Průběh výstavby či rekonstrukcí a modernizací může mít vliv na sousední stávající objekty i na komunikace, po kterých jezdí staveništní doprava a probíhá zásobování. Na stávajících stavbách se můžou objevit nezávažné trhlinky, ale i závažnější poruchy, které mohou ovlivnit statiku stavby. Pasportizace objektů se týká stávajícíh objektů dotčených stavebními pracemi, dále také komunikací v okolí stavby (chodníky, vozovka). Pasportizace se provádí před začátkem stavebních prací, kdy se zdokumentuje stávající stav objektů a komunikací.

Další pasportizace (repasportizace) se provádí po skončení stavebních prací, kdy se porovná nový stav se stavem před počátkem stavebních prací.

Podlaha

Během pasportizace se provádějí místní šetření a prohlídky, pořizuje se zápis a fotografická dokumentace, na jejichž základě se vypracuje zpráva.


ctverce jako logo

Kontakt

Osobní:
Ing. Petr Procházka
Adresa:
Na Konvářce 2039/19
150 00 Praha 5
Datová schránka:
uwfy3yp
E-mail:
Ing. Petr Procházka
Na Konvářce 2039/19
150 00 Praha 5
IČO: 13809920
DIČ: CZ520324108
obory: ekonomika - ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví - stavby obytné
Ing. Petr Procházka - STAPOS
Na Konvářce 2039/19
150 00 Praha 5
IČO: 13809920
DIČ: CZ520324108
Č. autorizace: 4556
Copyright © 2011 - 2018 Ing. Petr Procházka